MATKAOFFICE.COM

हर बार पैसे जमा करने के लिए नया खता नंबर लेना न भूले ! पुराने खाते में सिर्फ एक बार ही जमा करे !
After Registration, for online play Call Us 09112888517
Whatsapp Click Hear
Game Play Rates
Single 10 ka 95
jodi 10 ka 950
SP 10 ka 1400
DP 10 Ka 2800
Username:  Password:        New user here
        


   
03:55 PM     KALYAN     05:55pm  09:00 PM     KALYAN NIGHT     10:00pm
267 5* ***
 
480 27 160
   
   
1:30pm     KUBER     3:30pm  8:00pmTIME NIGHT 10:00pm
160 71 128
 
160 71 128
   
   
2:50pm     MILAN DAY     04:50pm    08:55pm   MILAN NIGHT   10:55pm
247 30 145
 
129 27 359
   
   
   
01:00pm     TIME     02:00pm    09:25pm    MAIN MUMBAI    12:08am
350 84 158
 
279 87 368
   
   
01:20pm     TARA MUMBAI Day    02:45pm    08:45pmTARA MUMBAI NIGHT10:45pm
679 24 239
 
168 56 330
   
   
03:05pm       RAJDHANI DAY      05:05pm    09:10pm       RAJDHANI NIGHT      11:50pm
138 20 370
 
389 07 368